Stress, Kronisk Stress og Udbrændthed

Man skal skelne mellem almindelig travl, sund stress i modsætning til usund stress, som ofte får betegnelsen kronisk stress, selv om den i princippet ikke er kronisk, men mere udtryk
for, at man over tid er ramt dybt og tungt.
Udbrændthed kan være en konsekvens af længere tids ubehandlet svær stress, hvor man er træt og udmattet på mange parametre, hvor man isolerer sig, bliver depressiv og mister troen på, at man dur til noget.

Det vurderes, hvor alvorlig din situation er med henblik på en samtale med din læge om sygemelding eller deltidssygemelding.

Når du er ramt af stress eller udbrændthed, er der behov for afklaring af nogle handlemuligheder, så du får bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, mellem forventninger og ressourcer samt mellem selvtillid og selvværd. Ofte skyldes stress en blanding af problematiske arbejdsforhold og nogle personlighedsforhold. Nogle mennesker er mere sårbare overfor at blive stressede end andre. Hvis man som person er meget pligtopfyldende, tager ansvar for pænt mere end man burde, har behov for at søge meget anerkendelse hos andre, eller hvis man har en tendens til at vende problemer indad, kan man i særlig grad være udsat for at blive ramt af kronisk stress.
Du lærer forskellige værktøjer til at cope med stress.