Afskedigelser

Navnlig kan afskedigelser være svære, fordi man mister både tryghed og identitet. Man risikerer bitterhed over den loyalitet man har vist arbejdspladsen set i forhold til den illoyalitet, man evt. oplever fra arbejdspladsens side.

Man kommer i identitetskrise, fordi der er blevet sået tvivl om hele den livssituation, man hidtil har taget for givet. Man kan miste mening, mål, engagement og tillid og får brug for at afklare hele den proces, man pludselig befinder sig i. Der bliver behov for at holde fast i sig selv og sin egen mere personlige identitet samtidig med at værdier og arbejdsliv tages op til fornyet refleksion.