Eksistentielle problemer

Er der tale om eksistentielle problemer, tager samtalen udgangspunkt i at finde noget livsindhold, som giver mening.

Nogle gange udsættes man for oplevelser af meningsløshed, hvor man må stille sig opgaven at forvalte og regulere svære følelser og undersøge hvordan det at kæmpe med nogle af livets udfordringer, kan skabe fornyet mening og ændre din livssituation