Fortrolighed og tavshedspligt

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg forpligtet til at overholde foreningens etiske regler om fortrolighed og tavshedspligt.

Er der behov for en udtalelse eller en psykologisk vurdering, vil den blive skrevet i samråd med dig.

Hos Dansk Psykolog Forening findes et regelsæt om etik. På hjemmesiden www.dp.dk kan du læse om 'Etiske principper for nordiske psykologer'. Disse bestemmelser er udarbejdet af etisk nævn under Dansk Psykolog Forening.