Angst og depression

Du kan være plaget af angst og depression.

Der tages afsæt i at afdække nogle tidligere livsmønstre, som har ført til nogle fastlåste selvbebrejdelser og forvirring af følelser, man ikke tør stole på. Man hænger fast i nogle gamle leveregler og følelsesmæssige vaner, der giver falsk tryghed, men desværre også ulykkelighed.

Det undersøges om dine lidelser har baggrund i tidligere traumatiske oplevelser eller har at gøre med overbelastningsreaktioner.

På den baggrund afsøges nye handlemuligheder, der gradvis ændrer din selvopfattelse.