Arbejdsrelaterede problemer

Der kan være tale om arbejdsrelaterede problemer som samarbejdsproblemer, mobning, ledelsesproblemer, fusioner, afskedigelser med mere, hvor du har behov for at drøfte nogle strategier til at håndtere den fastlåste situation, som du er havnet i. Vi taler om forskellige konkrete handlemuligheder, hvor du kan lære at bruge værktøjer til at tackle arbejdslivet på nye måder.