Selvtillid og selvværd

Problemer, hvor man føler, at man ikke er god nok, eller ikke slår til, handler ofte om selvtillid og selvværd.

Selvtillid drejer sig om at have et realistisk billede af, hvor god man er til performance.

Selvværd mere er en feeling-good-fornemmelse, hvor man er bevidst om sine værdier, kan regulere sine følelser på en sund måde og i øvrigt befinder sig godt med at være den, man er.

Ofte forveksler man de to begreber og kompenserer med selvtillid for manglen på selvværd, hvilket øger problemet med at udvikle selvværd.

Selvværd udvikles gennem nogle handlemuligheder og processer med at blive mere bevidst, så det bliver lettere for dig at tage imod fra andre, anerkende dig selv og acceptere dine behov som ligeværdige til andres.